Adatvédelmi Szabályzat

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
amelyben a BIOCOM-INTERNATIONAL (EUROPE) AG. (székhelye: Svájc, CH-8200 Switzerland, Schaffhausen, Freier Platz 10.), mint adatkezelő (a továbbiakban: BIOCOM) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) szerint tájékoztatja az Online Áruházának (a továbbiakban: Online Áruház) látogatóit és a szolgáltatásokat igénybe vevőket, mint érintetteket (a továbbiakban: Érintett vagy Érintettek) a személyes adataik kezeléséről és felhasználásáról (a továbbiakban együttesen: Adatkezelés) az alábbiak szerint.

1. Bevezetés

A BIOCOM tiszteletben tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogát, valamint az információ szabadsághoz és biztonsághoz való jogát, melyeket az adatvédelem általános alapelveit és a vonatkozó jogszabályi előírásokat megtartva juttat érvényre, az Adatkezelést pedig a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi. A BIOCOM az Adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett Adatvédelmi Nyilvántartásba bejelenti.

A BIOCOM által végzett Adatkezelés jelenti különösen az adatok gyűjtését, felvételét, rögzítését, rendszerezését, tárolását, felhasználását, lekérdezését a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban megfogalmazott célok érdekében.

A BIOCOM által végzett Adatkezelés alapvetően az Érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul. Előfordulnak azonban olyan - a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban is hivatkozott - esetek, amikor az Adatkezelést jogszabály írja elő vagy teszi lehetővé.

Az Érintettek az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseikkel fordulhatnak a BIOCOM-hoz, illetve az Adatkezeléssel kapcsolatosan további tájékoztatást kérhetnek.

A BIOCOM elérhetőségei:

BIOCOM INTERNATIONAL (EUROPE) AG.
Schaffhausen, Freier Platz 10.
CH-8200 Switzerland

Adószám: CHE-225.084.646

e-mail: office@biocomag.ch.

2. www.biocomag.ch valamint, a www.biocomnetwork.ch weboldallal kapcsolatos adatkezelés.

2.1 Az Adatkezelés célja: a BIOCOM-INTERNATIONAL (EUROPE) AG. weboldalának igénybevételével kapcsolatos szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatások) megfelelő nyújtása és igénybe vétele, így különösen a direktmarketing, és hírlevél célú megkeresésekre történő feliratkozás, valamint nyereményjátékokra, vásárlói promóciókra történő feliratkozás.

2.3. Az Adatkezelés során kezelt adatok (a továbbiakban: Adatok) köre: felhasználónév, jelszó, teljes név (vezetéknév, keresztnév), születési dátum, neme (férfi-nő), e-mail cím, cég hivatalos neve, adószáma, kapcsolattartó neve, ország, város, utca, irányítószám, telefonszám, banki adatok (bankszámlaszám, bank neve, SWIFT kód, számlatulajdonos, IBAN szám).

3. A direktmarketing- és hírlevél célú adatkezelés

Abban az esetben, ha az érintett a https://www.BIOCOM.hu/feliratkozas weboldalon a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy a BIOCOM-INTERNATIONAL (EUROPE) AG. által szervezett nyereményjátékokra történő regisztrációja során a hozzájárulási szándéka egyértelmű jelölésével kifejezett hozzájárulását adja, úgy a 2.3. pont szerint kezelt adatai marketing célokra is felhasználásra kerülnek és az Adatkezelés direktmarketing (marketing) és/vagy hírlevél küldés céljából is történik az alábbiak szerint.

3.1 Az Adatkezelés célja:

a vásárlókkal való kapcsolattartás, a BIOCOM által kínált termékekről, szolgáltatásokról, nyereményjátékokról szóló megkeresések, tájékoztatók és információk küldése, személyre szabott ajánlatok készítése és küldése, direktmarketing, az Érintettek közvetlen üzletszerzési célú megkeresése, hírlevél küldése.

3.2 Az Adatkezelés során kezelt Adatok köre:

felhasználónév, jelszó, teljes név (vezetéknév, keresztnév), születési dátum, neme (férfi-nő), e-mail cím, cég hivatalos neve, adószáma, kapcsolattartó neve, ország, város, utca, irányítószám, telefonszám, banki adatok (bankszámlaszám, bank neve, SWIFT kód, számlatulajdonos, IBAN szám).

3.3 Az Adatkezelés jogalapja:

Az Érintett a választása jelölésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy a BIOCOM a személyes adatait és a vásárlási szokásairól szóló adatokat a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje és részére közvetlen üzletszerzés útján reklám- és egyéb küldeményeket, a BIOCOM-ban elérhető termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztatókat és ajánlatokat küldjön, valamint hírleveleket továbbítson.

Az Érintettnek a választásának megfelelő jelölésével lehetősége van arra, hogy a hozzájárulását a fenti adatkezelési célok, azaz a direktmarketing, termékértékesítés és a hírlevél küldés tekintetében együttesen adja meg, illetőleg vonja vissza.

3.4 Az Adatok forrása: az Adatkezeléssel érintett Adatokat az Érintettek önkéntesen bocsátják a BIOCOM rendelkezésére a Regisztráció, a Szolgáltatások igénybevétele vagy a BIOCOM-mal való kapcsolattartás során.

3.5 Az Adatkezelés időtartama: Az Érintettek tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Regisztráció során megadott személyes adataikat, valamint az Adatkezeléssel érintett adatokat határozatlan ideig, de legkésőbb a hozzájárulásuk visszavonásáig kezeli, vagy a jogszabályban meghatározott ideig.

Az Adatvédelmi Tájékoztató jelen 3. pontjában meghatározott Adatkezeléshez, azaz a direktmarketinghez és a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulás bármikor ingyenesen és indokolás nélkül visszavonható, illetve lemondható.

A hozzájárulás visszavonása, illetve a lemondás a címzett reklámküldeménynek nem minősülő reklám- és/vagy akciós újságokat, katalógusok stb. nem érinti. A BIOCOM a hozzájárulások visszavonásának, illetve lemondásoknak a regisztrálását – technikai okok miatt – 30 (harminc) napos átfutási idővel tudja vállalni, azaz a BIOCOM Adatkezelése az érintett hozzájárulásának visszavonását, illetve a lemondást tartalmazó nyilatkozatának BIOCOM-mal való közlését követő legkésőbb 30. (harmincadik) napon szűnik meg.

3.6 Adatfeldolgozók:

A BIOCOM az Adatkezelés során az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

ÖKONET EURÓPA Kft. 2371. Dabas, Bánki Donát utca 4. (Magyarország)

BIOCOM INTERNATIONAL (SLOVAKIA) s.r.o. Hasičská 1039/13A, 94301 ©túrovo

BIOCOM NETWORK D.O.O. SUBOTICA

BIOCOM INTERNATIONAL SRL M-Ciuc Str. Petőfi S. 38. 530210 (Románia)

Az adatfeldolgozással összefüggő tevékenység: feldolgozás

Focus-Customs Kft. 2220 Vecsés, Lőrinci út 59.

PDS Hungary Kft. 2220 Vecsés, Lőrinci út 59-61. B. ép.

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

A BIOCOM az Adatfeldolgozók körét szűkítheti és bővítheti, azzal, hogy a mindenkori Adatfeldolgozók személyéről a jelen Adatvédelmi Tájékoztató megfelelő módosításával és az Adatfeldolgozók Adatvédelmi Nyilvántartásba történő bejelentésével tájékoztatja az Érintetteket. Az Adatok mindenkori adatfeldolgozók részére való átadásához az Érintettek az adatközléssel hozzájárulásukat adják.

4. Az alábbi weboldalak látogatói adatainak kezelése:

-https://webshop.biocomag.ch/
-https://webshop.okonet.hu/
-http://biocom-international.eu/
-http://biocom-international.ro/
-https://biocom-international.rs/

A weboldalak látogatóinak nem szükséges személyes adataik megadása. Ugyanakkor a weboldal böngészése során és azzal összefüggésben a weboldal, az elérhető Szolgáltatások javítása, a visszaélések kiszűrése és megakadályozása, a látogatottsági adatok mérése, a felhasználói élmény növelése, valamint statisztikai célokból végez adatgyűjtést és adatkezelést, amelyet a weboldal látogatói a böngészésükkel tudomásul vesznek és elfogadnak.

A weboldal böngészése során naplófájlban rögzítésre kerül a látogató által a böngészés során használt IP cím, a látogatás dátuma és időpontja, a meglátogatott oldal adatai, valamint a látogató által használt operációs rendszer és böngésző típusadatai. A BIOCOM a naplófájlokat 30 napig tárolja, azt követően pedig törli.

Ugyanakkor a BIOCOM a fenti adatokat a Regisztráció, illetve a Szolgáltatások igénybevétele során megadott személyes adatokkal nem kapcsolja össze és nem törekszik a látogató személyének más módon való beazonosítására sem.

A weboldal html kódja a BIOCOM-tól független szolgáltató szerveréről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a látogató által használt számítógéppel kerül összeköttetésbe. A felhasználó számára esetlegesen célzott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. Felhívjuk a honlapra látogatók figyelmét, hogy ezen hivatkozások szolgáltatói a látogató böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat gyűjthetnek. A BIOCOM és a külső szolgáltató szervere közötti kapcsolat kizárólag a szolgáltató hivatkozási kódjának beillesztésére és átirányítására terjed ki, a látogatók személyes adatainak átadása, továbbadása nem történik.

5. Cookie kezelés (html süti) kezelése
A weboldalak cookie (http süti) kezelése:
-https://webshop.biocomag.ch/
-https://webshop.okonet.hu/
-http://biocom-international.eu/
-http://biocom-international.ro/
-https://biocom-international.rs/

A cookie-k (http sütik) működése általában: A cookie-k (http sütik) kisméretű adatfájlok, adatcsomagok, amelyeket a weboldal használata során és azon keresztül helyezünk el a látogató számítógépén és amelyeket a látogató internetes böngészője ment és tárol el a weboldalról letöltve.

Fontos tudni, hogy az internetes böngészők többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a cookie-k elhelyezését és használatát. Ugyanakkor a böngésző megfelelő beállításaival a cookie-k visszautasíthatóak, használatuk korlátozható, illetve letiltható, valamint a már eltárolt cookie-k törölhetőek. A cookie-k használatához szükséges beállításokról az egyes böngészők szolgáltatói nyújtanak tájékoztatást, illetve a szükséges információk általában megtalálhatóak a böngészők „súgó” menüpontja alatt is.

A látogató hozzájárulása a cookie-k használatához: Fontos tudni azt is, hogy az a tény, hogy a weboldal látogatása során a látogató böngészőjének beállításaiban a cookie-k használata nem került tiltásra, illetve visszautasításra, azt is jelenti, hogy a látogató a weboldal használatával a cookie-k használatához is hozzájárulását adja.

Cookie-k használata és a weboldal működése: A cookie-k használatának felhasználó általi tiltása nem akadálya a weboldal látogatásának vagy az azon való böngészésnek. Tekintettel ugyanakkor arra, hogy néhány általunk használt cookie feltétlenül szükséges egyes szolgáltatások megfelelő működéséhez, így a cookie-k használatának tiltása vagy visszautasítása, illetve a már eltárolt cookie-k törlése azt eredményezi, illetve eredményezheti, hogy a weboldal nem működik teljes körűen és bizonyos funkciói nem használhatóak megfelelően.

A cookie-k használatával érintettek köre: A cookie-k használata a weboldal azon látogatóit érinti, akik a böngészőjük megfelelő beállításával a cookie-k használatát nem tiltják.

A cookie-k elhelyezésével, illetve azok visszaolvasásával a látogatóknak a weboldal használatával, illetve böngészésével kapcsolatos adatait és az azokhoz kapcsolódó információkat kezeljük.

A cookie-k használatának célja: A weboldalon azért használunk cookie-kat, hogy a látogatók számára a böngészést egyszerűsítsük, a felhasználói élményt pedig növeljük az egyes felhasználói beállítások és látogatási előzmények rögzítésével. Emellett a cookie-k segítségünkre vannak a látogatók megfelelő kiszolgálásában, a látogatásuk biztonságának elősegítésében és szolgáltatásaink fejlesztésében azáltal, hogy a weboldal használatával kapcsolatos adatokat, statisztikákat és más hasznos információkat is adnak számunkra.

A weboldalról korábban letöltött és elmentett cookie-k visszaolvasása lehetővé teszi számunkra, hogy a látogató adott böngészési munkamenetét összekapcsoljuk egy korábbi böngészésének adataival. A böngészési előzmények összekapcsolása és a böngészési szokások elemzése pedig segítségünkre van abban, hogy a látogató anonimitásának megőrzése mellett számára egyedi felhasználói élményt nyújtsunk, illetve célzott reklám és marketing üzeneteket továbbítsunk.

Az általunk használt cookie-k jellemzői és működése: Egyes általunk használt, általában az adott munkamenetben az adatvesztést megakadályozó cookie-k átmeneti élettartamúak és az adott munkamenet lezárásával, azaz a böngésző bezárásával törlődnek.

Ugyanakkor használunk tartós élettartamú cookie-kat is, amelyek hosszabb ideig a látogató számítógépén maradnak. Az általunk használt tartós élettartamú cookie-k alapvetően a weboldal ismételt meglátogatásának támogatását szolgálják és a böngésző bezárásával nem törlődnek automatikusan. Az állandó jellegű cookie-k eltárolása határozott időre történik és azok általában 7 nap elteltével vagy a felhasználó böngésző beállításainak a törlésre irányuló műveletével törlődnek, illetve törölhetőek.

Továbbá a weboldal látogatása során a közvetlenül általunk használt cookie-kon kívül harmadik személyek (pl: Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódóan is keletkezhetnek és használhatunk célzó, úgynevezett third party cookie-kat, amelyek például segítik a látogatottsági adatok rögzítését és elemzését, illetve a célzott marketing- és reklám üzenetek közvetítését. Ezekről bővebb információ megtalálható a https://www.google.com/policies/technologies/types/ és a https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu elérhetőségek alatt.

A cookie-k használatának tiltása: Felhívjuk a weboldal látogatók figyelmét arra és javasoljuk számukra, hogy amennyiben a cookie-k használatához nem járulnak hozzá, úgy az internetes böngészőjük megfelelő beállításaival a cookie-kat utasítsák vissza, illetve használatukat tiltsák, illetve a már eltárolt cookie-kat töröljék.

6. Adattovábbítás, az Adatok megismerésére jogosultak köre, az Adatok informatikai védelme

6.1 Adattovábbítás
A BIOCOM az általa kezelt személyes Adatok tekintetében adattovábbítást csak jogszabályban meghatározott keretek között és csak hatóság vagy bíróság megkeresésére vagy ezek, illetve jogszabályi előírás alapján és csak olyan mértékben teljesít, amelyet az adatkérés szükségessé tesz.

6.2 Az Adatok megismerésére jogosultak köre:
Az Adatok megismerésére a BIOCOM Adatkezelésben és az adatfeldolgozásban részt vevő és erre feljogosított közreműködői és munkavállalói jogosultak az Adatkezelésben elvégzett feladatuk, illetve munkakörük által indokolt mértékben és szabályozott keretek között.

6.3 Az Adatok védelme
A BIOCOM az Adatokat az Adatkezelés során megfelelő technikai (pl: felhasználói név, jelszó) és egyéb intézkedésekkel védi annak érdekében, hogy biztosítsa az Adatok biztonságát, rendelkezésre állását, integritását, bizalmasságát és az Adatokat megóvja a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól és sérülésektől, nyilvánosságra hozataltól és bármely jogosulatlan felhasználásától.

7.Az Érintettek Adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei
Az érintettek az Adatkezelésről a BIOCOM-tól tájékoztatást kérhetnek, valamint kérhetik a kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, törlését, zárolását, az Adatkezelés ellen tiltakozhatnak, valamint bíróság előtt jogorvoslattal élhetnek, az eljárást a lakóhelyük, tartózkodási helyük szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatják.

A BIOCOM fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására, amelyről az Érintetteket megfelelően tájékoztatja. Az Adatkezeléssel kapcsolatos információk folyamatos közzététele az https://webshop.biocomag.ch/adatkezeles weboldalon történik.

A BIOCOM az érintett kérelmére tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens - előfordulása esetén - körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást a BIOCOM az érintett kérelmének benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában - az érintett erre irányuló kérelmére - írásban adja meg. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a BIOCOM-nál még nem nyújtott be.

Egyéb esetekben a BIOCOM költségtérítést állapíthat meg. Az érintett tájékoztatását a BIOCOM a jogszabályban előírt esetekben és módon megtagadhatja.
A BIOCOM a személyes adatot helyesbíti, ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a BIOCOM rendelkezésére áll.
A BIOCOM a személyes adatot - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - törli, ha annak kezelése jogellenes; annak törlését az érintett kéri; az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Törlés helyett a BIOCOM zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A BIOCOM megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Ha a BIOCOM az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a BIOCOM tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A BIOCOM a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban (elektronikus formában) tájékoztatja. Ha a BIOCOM az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett a BIOCOM így meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha a BIOCOM a határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – jogorvoslatot kérhet.

Az érintett a jogainak megsértése esetén, a BIOCOM ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

A BIOCOM fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelően tájékoztatja. Az Adatkezeléssel kapcsolatos információk folyamatos közzététele a https://webshop.biocomag.ch/adatkezeles weboldalon történik.

Fenntartjuk a jogot, és egyben kötelezettséget, hogy adatvédelmi politikánkat a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyoldalúan módosítsuk.

Az adatok tárolása magyarországi szerverhálózaton történik. Harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem kerülnek továbbításra.

A weboldalon való bármely regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes, a látogató szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért adatokat (pld. hírlevélre feliratkozásnál).

A BIOCOM minden szükséges lépést megtesz a személyes adatok biztonságának érdekében, védi azokat a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, törlés, vagy megsemmisülés ellen.

A BIOCOM a személyes adatokat nem adja tovább harmadik fél részére, kivételt képez ez alól, amennyiben arra jogosult hatóságok a jogszabályokban meghatározott módon kérik fel a BIOCOM-ot a személyes adatok átadására.